Informacje pomocnicze – Generowanie linków z zaproszeniem do wystawienia opinii przez API

Korzystając z interfejsu API jako administrator współadministrujący danymi osobowymi (art. 26 RODO), zobowiązani są Państwo do:

  • uzupełnienia informacji w Państwa rejestrze czynności przetwarzania,
  • przeprowadzenia tzw. testu równowagi i ważenia interesów stron zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jeśli wybrano tę podstawę prawną),
  • dostosowania treści Państwa polityki prywatności.

Przekazanie danych zamówienia wymaganych do korzystania z usług Trusted Shops i wygenerowania jednorazowego linku z zaproszeniem do wystawienia opinii w ramach API

Wysyłanie zaproszeń do wystawienia opinii za pośrednictwem API odbywa się za pomocą unikalnego linku utworzonego przez Trusted Shops na podstawie danych zamówienia przekazanych przez sklep członkowski. 

Szczegółowy opis przetwarzania:

W celu wygenerowania jednorazowego linku umożliwiającego zamieszczenie autentycznej opinii przez klienta po złożeniu zamówienia, dane dot. zamówienia klienta przekazywane są do Trusted Shops AG. 

Podstawy prawne

Na wysyłanie zaproszeń do wystawienia opinii klientom niezarejestrowanym w systemie Trusted Shops (członkostwo TS dla kupujących) należy zawsze uzyskać zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zalecamy przy tym, aby zawsze uzyskiwać zgodę również na przekazywanie danych dotyczących zamówień do Trusted Shops. Oznacza to, że zgoda musi obejmować przekazanie danych do Trusted Shops oraz przesłanie zaproszenia do wystawienia opinii.

Jeżeli jednak planowane jest przekazanie danych bez uprzedniej zgody, możliwe jest powołanie się na nadrzędny uzasadniony interes administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wiąże się to jednak z ryzykiem wynikającym z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wymaga zgody odbiorcy.  Obejmowałoby to jednak tylko samo wysyłanie zaproszenia do wystawienia opinii, a nie przekazywanie danych do Trusted Shops. Niezależnie od tego, w informacji o ochronie danych osobowych należy wskazać Trusted Shops jako odbiorcę danych.

Cele przetwarzania

  • Optymalizacja oferty
  • Optymalny marketing ofert administratora poprzez umożliwienie bezpiecznych zakupów dzięki autentycznym opiniom klientów
  • Zapobieganie nadużyciom i oszustwom: opinię mogą być wystawiane wyłącznie w ramach rzeczywistych transakcji

Osoby, których dane dotyczą

Klienci

Przedmiotowe dane

  • Data zamówienia
  • Numer zamówienia
  • Adres mailowy
  • Szczegóły produktu (tylko w przypadku recenzji produktu)

Odbiorca danych:

Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy

Okres przechowywania

Dane przetwarzane w celu wysłania zaproszeń do wystawienia oceny są przechowywane tak długo, jak długo można  wystawić ocenę (z reguły 185 dni).

Środki techniczne i organizacyjne

Szyfrowana transmisja poprzez TLS oraz dalsze środki techniczne i organizacyjne firmy Trusted Shops AG zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ważenie interesów

Interesy administratora danych

traffic_green.png

Interesy własne: W interesie administratora leży optymalny marketing jego oferty poprzez umożliwienie opiniowania i oceniania sklepu i produktu za pomocą prawdziwych opinii klientów.

traffic_green.png

Interesy stron trzecich: Do tego dochodzi interes Trusted Shops AG związany ze świadczeniem umownych usług.

traffic_green.png

Z przetwarzaniem wiąże się prawo administratora do wolności wyboru i wykonywania zawodu. Należy uznać, iż powyższe wspiera zasadność prawnych interesów administratora.

traffic_green.png

Nie ma łagodniejszych środków, ponieważ tylko poprzez powiązanie opinii z daną transakcją i udostępnienie jej łącznie z odpowiednimi danymi transakcyjnymi możliwe jest poprawne zabezpieczenie danego zakupu oraz przedstawienie i zweryfikowanie "prawdziwej" opinii klienta.

Interim result:

Wstępne wnioski:

Przetwarzanie danych przez współadministratorów następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu.

Interes prawny w zakresie wolności i praw osoby, której dane dotyczą

traffic_yellow.png

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do prywatności i ochrony jej danych osobowych.

traffic_yellow.png

Przetwarzanie nie dotyczy wszystkich użytkowników odwiedzających dany sklep internetowy, lecz tylko tych, którzy  wyrazili zgodę na otrzymanie zaproszenia do wystawienia opinii.

traffic_yellow.png

Przetwarzanie obejmuje kilka danych osoby, której dane dotyczą. 

traffic_green.png

Interes osoby opiniującej: Wygenerowanie unikalnego linku do oceny gwarantuje, że każde zamówienie jest oceniane tylko raz i odzwierciedla autentyczne doświadczenie zakupowe. 

 

traffic_green.png

Interes ogółu użytkowników: Procedura ta gwarantuje, że tylko wygenerowany link może zostać wykorzystany do wystawienia opinii co zapewnia, iż jej wystawienie jest powiązane z autentycznym zakupem w sklepie.  

traffic_yellow.png

Dane osobowe wynikają bezpośrednio z danych, nie są to pseudonimy.

traffic_yellow.png

Chodzi o dane, które nie zostały udostępnione publicznie. Jednakże dane są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, a osoba ta jest o tym w sposób przejrzysty informowana. Dane nie są upubliczniane.

traffic_green.png
Użytkownicy odwiedzający stronę internetową mogą spodziewać się takiego przetwarzania danych, ponieważ polityka prywatności informuje o tym w przejrzysty sposób.
traffic_yellow.png

Pomiędzy podmiotem danych a Trusted Shops AG nie istnieje żaden stosunek umowny.

 

 

Wyważenie interesów w znaczeniu węższym

Wszystkie osoby, których dane dotyczą, pozostają w stosunku umownym z administratorem danych lub nawiązują taki stosunek. W związku z tym przetwarzanie danych służy również interesom osoby, której dane dotyczą, i jest przez nią oczekiwane. Osoba, której dane dotyczą, otrzymuje dokładne informacje o przetwarzaniu danych w ramach zawierania umowy oraz za pośrednictwem polityki prywatności administratorów danych.

Gromadzenie danych nie jest ani sprzeczne z oczekiwaniami, ani nadmiernie uciążliwe dla osoby, której dane dotyczą, a w jej interesie leży możliwość polegania na autentycznych opiniach klientów, które są możliwe jedynie dzięki automatycznemu powiązaniu z prawdziwymi i rzeczywiście dokonanymi transakcjami.  Ogół użytkowników kupujących w internecie również czerpie korzyści z tej procedury mogąc zaufać autentycznym opiniom klientów.

Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzanie nie stanowi nadmiernego obciążenia dla interesów, praw  i wolności podmiotu danych.  Udostępnienie przejrzystych informacji oznacza, że osoby, których dane dotyczą nie są zaskakiwane przetwarzaniem danych. Osoby, których dane dotyczą czerpią korzyści z oferowanej usługi. Przetwarzanie danych jest również uzasadnione nadrzędnymi prawnie uzasadnionymi interesami administratora i wskazanych osób trzecich.

 

 

Niniejsze informacje pomocnicze przygotowano z najwyższą starannością, jednakże bez gwarancji kompletności i prawidłowości. Należy je rozumieć jako listę kontrolną zawierającą podpowiedzi w zakresie przykładowych sformułowań, które orientacyjnie mogą posłużyć Państwu jako inspiracja. Informacje te mają na celu zwrócenie Państwa uwagi na wskazane powyżej obowiązki administratora danych i zostały stworzone z myślą o ułatwieniu Państwu ich realizacji. W przypadku szczegółowych pytań należy zasięgnąć specjalistycznej porady radcy prawnego lub adwokata.

 


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0