Korzystanie z Trusted Shops z Shoper

Dzięki technologii Trustbadge® zbierzesz i zaprezentujesz opinie klientów na stronie swojego sklepu Shoper. Zyskasz też zaufanie potencjalnych klientów, pokazując znak jakości i oferując im gwarancję zwrotu pieniędzy.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz zarejestrować się tutaj.

Krok 1

Aby rozpocząć integrację, najpierw potrzebny będzie indywidualny kod Trustbadge. Dzięki niemu po integracji Trustbadge będzie wyświetlać informacje o Twoim sklepie, takie jak znak jakości czy gwiazdki oceny. Kod można wygenerować przy użyciu identyfikatora Trusted Shops lub adresu URL sklepu. Wystarczy wpisać jeden z nich w polu poniżej, aby automatycznie wygenerować własny kod Trustbadge. Skopiuj kod do schowka.

Identyfikator Trusted Shops (zaczynający się od X...) znajdziesz w swoim panelu administracyjnym w części backend My Trusted Shops. Aby go odnaleźć, w pierwszej kolejności zaloguj się do My Trusted Shops klikając tutaj. Po zalogowaniu się zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do panelu administracyjnego. W prawej kolumnie panelu wyświetlone są Twoje sklepy zarejestrowane w Trusted Shops wraz z odpowiednimi identyfikatorami Trusted Shops.

Możesz także wybrać inną wersję i pozycję Trustbadge w sklepie, a potem wygenerować kod integracyjny z uwzględnieniem wybranych parametrów na tej stronie. Gotowy kod skopiuj do schowka i wróć na tą stronę.

Krok 2

Wejdź w zakładkę Konfiguracja >> Integracje >> Integracje własne w panelu administracyjnym Twojego sklepu. Wklej kod Trustbadge w polu Stopka strony, przed zamknięciem </body>.

Krok 3

Wklej kod podany poniżej w polu Potwierdzenie złożenia zamówienia i zapisz zmiany.

<div id="trustedShopsCheckout" style="display: none;">
<span id="tsCheckoutOrderNr">{order_id}</span>
<span id="tsCheckoutBuyerEmail">{email}</span>
<span id="tsCheckoutOrderAmount">{float_sum}</span>
<span id="tsCheckoutOrderCurrency">PLN</span>
<span id="tsCheckoutOrderPaymentType">{payment}</span>
</div>

shoper-step3_pl.png

Po wykonaniu tych czynności Trustbadge wyświetli się na stronie sklepu. Dzięki automatycznie otwieranemu na stronie z potwierdzeniem zamówienia oknie Trustcard możesz automatycznie zbierać opinie klientów. Możesz także wysłać prośbę o opinię do stałych klientów, korzystając z funkcji Review Collector.

Krok 4 (opcjonalnie)

Czy chciałbyś również zbierać oceny produktów za pośrednictwem Trustbadge? W takim wypadku niezbędna będzie dalsza modyfikacja.

Tak jak w kroku 3, przejdź do pola Potwierdzanie złożenia zamówienia. Teraz skopiuj następujący kod nad linią kodu </div>.

{products}
<span class="tsCheckoutProductItem">
<span class="tsCheckoutProductUrl">{products.link}</span>
<span class="tsCheckoutProductImageUrl">{products.img}</span>
<span class="tsCheckoutProductName">{products.name}</span>
<span class="tsCheckoutProductSKU">{products.code}</span>
<span class="tsCheckoutProductGTIN">{products.barcode}</span>
<span class="tsCheckoutProductBrand">{products.producer_name}</span>
</span>
{/products}

Kod w polu Potwierdzenie złożenia zamówienia powinien wyglądać następująco:

<div id="trustedShopsCheckout" style="display: none;">
<span id="tsCheckoutOrderNr">{order_id}</span>
<span id="tsCheckoutBuyerEmail">{email}</span>
<span id="tsCheckoutOrderAmount">{float_sum}</span>
<span id="tsCheckoutOrderCurrency">PLN</span>
<span id="tsCheckoutOrderPaymentType">{payment}</span>
{products}
<span class="tsCheckoutProductItem">
<span class="tsCheckoutProductUrl">{products.link}</span>
<span class="tsCheckoutProductImageUrl">{products.img}</span>
<span class="tsCheckoutProductName">{products.name}</span>
<span class="tsCheckoutProductSKU">{products.code}</span>
<span class="tsCheckoutProductGTIN">{products.barcode}</span>
<span class="tsCheckoutProductBrand">{products.producer_name}</span>
</span>
{/products}
</div>

Po tej zmianie możliwe będzie zbieranie ocen produktów dla Twojego sklepu poprzez Trustbadge.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 8