Jak tworzyć poświadczenia klientów API?

Czym są poświadczenia klientów API?

Poświadczenia klientów API to dane dostępu. Umożliwiają one uwierzytelnienie się w

Poświadczenia klientów API składają się z następujących elementów:

 • identyfikatora klienta, który jest porównywalny z identyfikatorem użytkownika,
 • Client Secret, który działa jako hasło.

Gdzie mogę uzyskać poświadczenia klienta API?

Poświadczenia klienta API są generowane automatycznie podczas tworzenia klienta API. Następnie są one dostępne w Centrum Kontrolnym eTrusted.

Tworzenie klienta API

Aby utworzyć klienta API, musisz mieć uprawnienia administratora Centrum Kontrolnego eTrusted. Nie masz ich? Skontaktuj się z administratorami odpowiedzialnymi za eTrusted w swojej firmie.
Jeśli nie możesz ich znaleźć, skontaktuj się z nami pod adresem members@trustedshops.com.
 1. Zaloguj się do Centrum Kontrolnego eTrusted.
 2. W żółtym menu po lewej stronie kliknij ikonę koła zębatego ("Settings") (01_16x16.png). Następnie kliknij "Zarządzanie klientami SSO" (02_16x16.png). Otwiera się sekcja "Zarządzanie klientami SSO".
  01_PL.png
 3. Kliknij "Utwórz nowego klienta". Pojawi się wyskakujące okno.
  02_PL.png
 4. Wypełnij trzy pola: "Nazwa" (01_16x16.png), "Identyfikator" (02_16x16.png) i "Opis" (03_16x16.png).
   
  Indywidualny prefiks jest automatycznie dodawany do wpisu w polu "Identyfikator" po jego zapisaniu. Prefiks w połączeniu z identyfikatorem stają się identyfikatorem klienta. Za pomocą pól "Nazwa" i "Opis" można zapisać dodatkowe informacje, które pomogą w późniejszej identyfikacji i przydzielaniu klientów API.
  03_PL.png
 5. Ustaw przełącznik "Klient włączony" na zielony.
  04_PL.png
 6. Kliknij "Zapisz".
  05_PL.png

Wyszukiwanie poświadczeń klientów API

 1. Kliknij strzałkę klienta API. Otworzy się szczegółowy przegląd.
  06_PL.png
 2. Kliknij "Pokaż".
  07_PL.png

Następnie dostępne będą poświadczenia klienta API składające się z identyfikatora klienta (01_16x16.png) i Client Secret (02_16x16.png).

08_PL.png

Teraz możesz używać poświadczeń klienta API jako metody uwierzytelniania interfejsów API eTrusted lub jednej z naszych wtyczek.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 9 z 13