Środki podjęte w celu weryfikacji opinii / informacji zwrotnych

Każde rzeczywiste doświadczenie związane z zakupem produktu lub usługi oferowanych przez przedsiębiorstwo korzystające z systemu opinii Trusted Shops może zostać ocenione na 5 gwiazdek. Opinie i oceny odnoszą się do doświadczeń zakupowych, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ogólna (łączna) ocena jest obliczana na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich zweryfikowanych ocen z ostatnich 12 miesięcy. W komentarzach klienci dzielą się własnymi słowami swoimi doświadczeniami zakupowymi.

Trusted Shops nie oferuje żadnych korzyści, specjalnych warunków, rabatów ani innych zachęt w zamian za wystawienie pozytywnej lub wycofanie negatywnej opinii. Wszystkie opinie - zarówno pozytywne, jak i negatywne - są publikowane.

Obowiązują warunki użytkowania systemu opinii.

Obliczanie oceny na podstawie liczby gwiazdek

5,0–4,5 Bardzo dobry
4,49–3,5 Dobry
3,49–2,5 Dostateczny
2,49–1,5 Mierny
1,49–1,0 Niedostateczny

Środki podejmowane w celu weryfikacji opinii

Trusted Shops wdrożyło różne środki w swoim systemie opinii, aby zapewnić, że publikowane opinie pochodzą wyłącznie od konsumentów, którzy rzeczywiście korzystali z danych produktów lub usług lub je zakupili („zweryfikowane opinie“).

W jaki sposób Trusted Shops zapewnia, że opinie są autentyczne?

Środki techniczne:

Trusted Shops stosuje różne środki techniczne, aby zagwarantować, że wiadomości e-mail z zaproszeniem do wystawienia opinii są wysyłane wyłącznie na adresy e-mail, które zostały użyte do dokonania zakupu lub nabycia usługi.

Kupujący w internecie, którzy korzystają z usług Trusted Shops, w tym z ochrony kupującego, po zakończeniu zamówienia otrzymują od Trusted Shops zaproszenie do wystawienia opinii. Poprzez link znajdujący sie w wiadomości e-mail można wystawić opinię dotyczącą rzeczywiście dokonanego zakupu.

Ponadto użytkownicy usług Trusted Shops mają możliwość opiniowania swoich zamówień, w strefa logowania Trusted Shops - Consumer World. Również tutaj podjęto środki technicznie zapewniające, że tylko transakcje zakupu znajdujące się w Consumer World mogą być opiniowane.

Sklepy internetowe mogą również poprosić swoich klientów o wystawienie opinii za pośrednictwem systemu Trusted Shops. W ramach automatycznego wysyłania zaproszenia do wystawienia opinii, adres e-mail klienta jest przekazywany do Trusted Shops za pośrednictwem API lub za pomocą narzędzia Review Collector. Dzięki temu zaproszenie do wystawienia opinii jest wysyłane wyłącznie na te adresy e-mail, które zostały użyte do dokonania zakupu.

Jednocześnie w każdym przypadku gromadzone są dodatkowe tzw. dane referencyjne dotyczące zamówienia, aby zapewnić bezpieczne przyporządkowanie całości usług Trusted Shops, a także poszczególnych opinii do konkretnych, rzeczywistych zakupów.

Działania manualne:

Stosowane są także dodatkowe środki manualne, aby sprawdzić, czy opinie zamieszczają klienci, którzy rzeczywiście zakupili produkt lub skorzystali z usługi.

Aby zweryfikować autentyczność opinii i jej zasadność, opinie nie mogą być wystawiane anonimowo. Adres e-mail, za pomocą którego dokonano zakupu, zawsze służy jako weryfikowalny punkt odniesienia przy wystawianiu opinii.

W przypadku anomalii lub okoliczności, które sugerują, że opinia - pomimo zastosowania wyżej wymienionych środków technicznych - nie jest oparta na rzeczywistym doświadczeniu zakupowym, żąda się i weryfikuje dowody potwierdzające jej rzetelność i odniesienie do rzeczywistego zakupu. Jeśli dowody te nie potwierdzą zakupu produktów lub skorzystania z usług, wówczas opinie zostaną usunięte.

Pozostałe szczególne przypadki:

Opinie importowane

W przypadku importowanych opinii nie możemy zagwaratnować, że wszystkie opinie pochodzą od konsumentów, którzy rzeczywiście korzystali z danych produktów lub usług lub je nabyli. Dlatego wszystkie takie opinie są oznaczone jako „Opinie importowane“ i nie są uwzględniane w ogólnej (łącznie) ocenie.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1027 z 1808