Środki podjęte w celu weryfikacji opinii / informacji zwrotnych

Każde rzeczywiste doświadczenie związane z zakupem produktu lub usługi oferowanych przez przedsiębiorstwo korzystające z systemu opinii Trusted Shops może zostać ocenione na 5 gwiazdek. Opinie i oceny odnoszą się do doświadczeń zakupowych, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ogólna (łączna) ocena jest obliczana na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich zweryfikowanych ocen z ostatnich 12 miesięcy. W komentarzach klienci dzielą się własnymi słowami swoimi doświadczeniami zakupowymi.

Trusted Shops nie oferuje żadnych korzyści, specjalnych warunków, rabatów ani innych zachęt w zamian za wystawienie pozytywnej lub wycofanie negatywnej opinii. Wszystkie opinie - zarówno pozytywne, jak i negatywne - są publikowane.

Obowiązują warunki użytkowania systemu opinii.

Obliczanie oceny na podstawie liczby gwiazdek

5,0–4,5 Bardzo dobry
4,49–3,5 Dobry
3,49–2,5 Dostateczny
2,49–1,5 Mierny
1,49–1,0 Niedostateczny

Środki podejmowane w celu weryfikacji opinii

Trusted Shops wdrożyło różne środki w swoim systemie opinii, aby zapewnić, że publikowane opinie pochodzą wyłącznie od konsumentów, którzy rzeczywiście korzystali z danych produktów lub usług lub je zakupili („zweryfikowane opinie“).

W jaki sposób Trusted Shops zapewnia, że opinie są autentyczne?

Środki techniczne:

Trusted Shops stosuje różne środki techniczne, aby zagwarantować, że wiadomości e-mail z zaproszeniem do wystawienia opinii są wysyłane wyłącznie na adresy e-mail, które zostały użyte do dokonania zakupu lub nabycia usługi.

Kupujący w internecie, którzy korzystają z usług Trusted Shops, w tym z ochrony kupującego, po zakończeniu zamówienia otrzymują od Trusted Shops zaproszenie do wystawienia opinii. Poprzez link znajdujący sie w wiadomości e-mail można wystawić opinię dotyczącą rzeczywiście dokonanego zakupu.

Ponadto użytkownicy usług Trusted Shops mają możliwość opiniowania swoich zamówień, w strefa logowania Trusted Shops - Consumer World. Również tutaj podjęto środki technicznie zapewniające, że tylko transakcje zakupu znajdujące się w Consumer World mogą być opiniowane.

Sklepy internetowe mogą również poprosić swoich klientów o wystawienie opinii za pośrednictwem systemu Trusted Shops. W ramach automatycznego wysyłania zaproszenia do wystawienia opinii, adres e-mail klienta jest przekazywany do Trusted Shops za pośrednictwem API lub za pomocą narzędzia Review Collector. Dzięki temu zaproszenie do wystawienia opinii jest wysyłane wyłącznie na te adresy e-mail, które zostały użyte do dokonania zakupu.

Jednocześnie w każdym przypadku gromadzone są dodatkowe tzw. dane referencyjne dotyczące zamówienia, aby zapewnić bezpieczne przyporządkowanie całości usług Trusted Shops, a także poszczególnych opinii do konkretnych, rzeczywistych zakupów.

Działania manualne:

Stosowane są także dodatkowe środki manualne, aby sprawdzić, czy opinie zamieszczają klienci, którzy rzeczywiście zakupili produkt lub skorzystali z usługi.

Aby zweryfikować autentyczność opinii i jej zasadność, opinie nie mogą być wystawiane anonimowo. Adres e-mail, za pomocą którego dokonano zakupu, zawsze służy jako weryfikowalny punkt odniesienia przy wystawianiu opinii.

W przypadku anomalii lub okoliczności, które sugerują, że opinia - pomimo zastosowania wyżej wymienionych środków technicznych - nie jest oparta na rzeczywistym doświadczeniu zakupowym, żąda się i weryfikuje dowody potwierdzające jej rzetelność i odniesienie do rzeczywistego zakupu. Jeśli dowody te nie potwierdzą zakupu produktów lub skorzystania z usług, wówczas opinie zostaną usunięte.

Active Review Management

Opinie firm korzystających z usługi Active Review Management od Trusted Shops przed publikacją są filtrowane pod kątem określonych niedozwolonych treści. Opinie zawierające tego typu niedopuszczalne treści nie są publikowane. Kontrola ogranicza się wyłącznie do treści wskazanych w kategorii „Ogólne” oraz odnoszących się do odpowiednich obszarów. Na profilach opinii odpowiednich firm znajduje się adnotacja o korzystaniu z tej funkcji. Przed publikacją opinii nie odbywa się kolejna kontrola.

Ogólne:

 • Obraźliwe wypowiedzi lub treści o zabarwieniu rasistowskim
 • Dane osobowe, w szczególności imiona i nazwiska pracowników lub imię i nazwisko klienta

W przypadku ubezpieczeń

 • Dane bankowe
 • Numery ubezpieczeń

W przypadku papierosów elektronicznych

 • Wszelkie konkretne odniesienia do oferowanych produktów (oceny produktów)
 • Informacje o spożywaniu lub używaniu tytoniu lub wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych
 • Opinie, w których wskazywany jest produkt/towar
 • Opinie, w których występują słowa „produkt”, „towar”, „artykuł” lub „urządzenie” (za wyjątkiem stwierdzeń typu „nie wysłano mi towaru”)

W przypadku leków

 • Wypowiedzi o działaniu produktów
 • Porównania typu „przed” i „po”
 • Wszelkie konkretne odniesienia do oferowanych produktów (oceny produktów)
 • Opinie, w których wskazywany jest produkt/towar

W przypadku suplementów diety

 • Wypowiedzi o działaniu produktów
 • Porównania typu „przed” i „po”

W przypadku napojów alkoholowych

 • Promowanie spożywania alkoholu

Pozostałe szczególne przypadki:

Opinie importowane

W przypadku importowanych opinii nie możemy zagwaratnować, że wszystkie opinie pochodzą od konsumentów, którzy rzeczywiście korzystali z danych produktów lub usług lub je nabyli. Dlatego wszystkie takie opinie są oznaczone jako „Opinie importowane“ i nie są uwzględniane w ogólnej (łącznie) ocenie.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1609 z 2935