Informacje dot. autentyczności opinii

Poniższe informacje uwzględniają stan prawny, który będzie obowiązywać od 28.05.2022r.

Wymogi informacyjne dot. opinii

W związku z transpozycją dyrektywy (UE) 2019/2161 do prawa krajowego, przedsiębiorcy, którzy udostępniają opinie, muszą poinformować, czy i w jaki sposób zapewniono, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Środki podjęte w tym celu muszą być konkretnie wymienione.

Zweryfikowane opinie w Trusted Shops

W Trusted Shops zbieranie opinii może odbywać się na różne sposoby. W większości przypadków Trusted Shops stosuje środki techniczne, aby zapewnić, że opinie pochodzą wyłącznie od konsumentów, którzy rzeczywiście dokonali zakupu w danym sklepie i korzystali z danych produktów lub usług lub je zakupili. Takie opinie są oznaczone jako „Opinia zweryfikowana” i tylko te opinie są uwzględniane w ogólnej (łącznej) ocenie.

Środki podjęte przez Trusted Shops

Trusted Shops stosuje różne środki, aby mieć pewność, że zweryfikowane opinie pochodzą wyłącznie od konsumentów, którzy rzeczywiście korzystali z danych produktów lub usług albo je zakupili. Szczegółowy opis działań można znaleźć tutaj.

Inne rodzaje opinii

Oprócz tych zweryfikowanych opinii istnieją również inne rodzaje opinii, które nie są jednak traktowane na równi z zweryfikowanymi. Co najważniejsze, te opinie są specjalnie oznaczone i nie są wliczane do ogólnej (łącznej) oceny.

Na przykład klienci mogą importować do Trusted Shops opinie zebrane w innych systemach. W przypadku tych importowanych opinii Trusted Shops nie może zagwarantować, że pochodzą one wyłącznie od konsumentów, którzy rzeczywiście korzystali z danych produktów lub usług albo je zakupili. Opinie te są zatem oznaczone jako „ Opinie importowane“ i nie są uwzględniane w ogólnej (łącznej) ocenie.

Powyższe gwarantuje, że ocena łączna, którą Ty jako użytkownik systemu opinii (zwany dalej także „przedsiębiorcą“) wykorzystujesz w ramach swojej witryny online, składa się zawsze wyłącznie ze zweryfikowanych (prawdziwych) opinii. Analogicznie, tylko takie opinie będą wyświetlane w widżetach Trusted Shops służących do wyświetlania/prezentacji opinii.

Informacje obowiązkowe przy opiniach 

Trusted Shops będzie podawać wymagane prawem informacje na każdej stronie profilu w obrębie opinii.

Review_Profile_EN.png

Ponadto dostępna jest również osobna strona informacyjna, do której możesz przejść tutaj. Na powyższej stronie informacyjnej Trusted Shops będzie przedstawiać wszystkie środki, które są wykorzystywane do weryfikacji opinii. Każdy przedsiębiorca może wykorzystać te informacje dla opinii zebranych za pośrednictwem systemu Trusted Shops, jeśli sam odpowiada za spełnienie obowiązku informacyjnego. Ponadto każda prezentacja opinii za którą odpowiada Trusted Shops zawiera link do tej strony.

Czy jako przedsiębiorca muszę również sam udostępnić stosowne informacje?

Tak. Za pośrednictwem naszych produktów udostępniasz opinie w swoim sklepie. Dlatego musisz zadbać o to, aby na stronie sklepu znalazły się wymagane informacje. Możesz w tym celu skorzystać z poniższych wskazówek.

W jaki sposób mogę udostępnić wymagane informacje w moim sklepie?

Aby spełnić obowiązki informacyjne i dostarczyć wymagane informacje , należy wykonać tylko kilka kroków:

  1. Po pierwsze, sprawdź, w jakiej formie udostępniasz opinie w swoim sklepie. Możliwe kanały to np:

W obrębie znaku jakości Trusted Shops i naszych widgetów Trusted Shops będą znajdowały się bezpośrednie linki do strony informacyjnej.

TB_menu_EN.pngMini_Stars_Hover_state_Desktop_EN.png

To bardzo dobrze przygotowuje Twój sklep do nowej sytuacji prawnej, o ile będziesz korzystać tylko z tych dwóch wariantów udostępniania opinii.

Jeśli w ramach systemu opinii wykorzystujesz formularz Shop Review Sticker, Product Review Sticker, Gwiazdki oceny produktu lub własną formę prezentacji, należy przedsięwziąć dodatkowe kroki.

  1. Przy opiniach dodaj nowe, wymagane prawem informacje, np. z następującym przykładowym tekstem: Korzystamy z rozwiązań Trusted Shops jako niezależnego dostawcy usług w zakresie pozyskiwania opinii. Trusted Shops podjął działania mające na celu zapewnienie autentyczności opinii. Więcej informacji

Należy dodać również link URL do strony informującej o środkach podjętych w celu zapewnienia autentyczności opinii: https://help.etrusted.com/hc/pl/articles/4419944605341

Aby nowe, wymagane informacje były zawsze stale i łatwo dostępne, zaleca się umieszczenie w stopce strony internetowej linku zatytułowanego "Informacje dot. systemuopinii" który po kliknięciu przekierowywałby do wskazanej powyżej strony Centrum Pomocy eTrusted.

Obowiązki informacyjne podczas korzystania z Reputation Manager 

Jeśli korzystasz z narzędzia Reputation Manager, aby zaprosić swoich klientów do wystawiania opinii za pośrednictwem innych usługodawców, takich jak Trustpilot czy Google My Business, obowiązują warunki korzystania z usług tych usługodawców. Są oni odpowiedzialni za udostępnienie nowych, obowiązkowych informacji na swoich portalach.

Jeśli reklamujesz się za pomocą tych opinii na swoich stronach internetowych, skontaktuj się z konkretnymi dostawcami systemów opinii, by uzyskać niezbędne informacje. Upewnij się też, że informacje, które podajesz, wyraźnie rozróżniają różne opinie, których używasz do celów promocyjnych.

Wprowadzanie w błąd co do autentyczności opinii konsumentów:

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi za nieuczciwą praktykę rynkową wprowadzającą w błąd uznano twierdzenie przez przedsiębiorcę, który umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach, że opinie o produkcie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, pomimo że przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków w celu sprawdzenia, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów.

Reklama z „prawdziwymi" opiniami 

W przypadku opinii zebranych za pośrednictwem systemu Trusted Shops należy rozróżnić, czy są to „opinie zweryfikowane“, czy nie.

Opinie oznaczone jako „zweryfikowane” są prawdziwymi opiniami. W przypadku tych opinii podjęto środki techniczne i manualne w celu sprawdzenia, czy opinia rzeczywiście pochodzi od konsumentów, którzy nabyli bądź korzystali z danego produktu lub usługi. 

Sfałszowane opinie

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, przekazywanie lub zlecanie sporządzenia fałszywych opinii lub rekomendacji konsumenckich, jak również ich nieodpowiednie - wprowadzające w błąd przedstawianie w mediach społecznościowych w celu promocji sprzedaży jest również nielegalne. Takie sfałszowane opinie to na przykład opinie, za sporządzenie których oceniający otrzymał świadczenie wzajemne za wystawienie pozytywnej opinii.

Umowne warunki świadczenia usług Trusted Shops zobowiązują również oceniane przedsiębiorstwa (sklepy internetowe) do nieoferowania żadnych świadczeń wzajemnych w zamian za wystawienie opinii oraz do zapraszania do wystawienia opinii wszystkich klientów w równym stopniu, niezależnie od tego, czy można spodziewać się opinii pozytywnej czy negatywnej. Naruszenie tych umownych warunków uprawnia Trusted Shops do rozwiązania umowy i/lub usunięcia opinii. Jeśli prowadzisz działania marketingowe za pomocą opinii spoza naszego systemu, musisz zawsze upewnić się, że są one prawidłowo prezentowane.

Oznaczenie „Opinia importowana”

W przypadku „Opinii importowanych“ Trusted Shops nie może zapewnić ani zweryfikować, że opinie te pochodzą wyłącznie od konsumentów, którzy faktycznie korzystali z danych produktów lub usług, dlatego opinie te są zawsze oznaczane i traktowane w systemie Trusted Shops jako niezweryfikowane opinie. Dlatego wszystkie takie opinie są oznaczone jako „Opinie importowane“ i nie są uwzględniane w ogólnej (łącznie) ocenie.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 52 z 88