Jak mogę sprawdzić moją integrację Trustbadge®?

Zamówienia testowe w Twoim sklepie są kluczowym elementem integracji Trustbadge®. Zamówienie testowe umożliwia sprawdzenie transferu danych między zintegrowanym ze sklepem Trustbadge a Trusted Shops. W zaledwie kilka minut dowiesz się...

W skrócie: Zamówienia testowe zapewniają pełne korzyści z członkostwa w Trusted Shops.

Jak złożyć zamówienie testowe?

Zamówienie testowe należy wykonać dopiero po zintegrowaniu Trustbadge ze sklepem.

Złóż zamówienie testowe

 1. Wejdź do swojego sklepu.
 2. Dodaj produkt do koszyka.
 3. Złóż zamówienie. Po dokonaniu płatności pojawi się Trustcard.
  01_Trustcard_PL.png
 4. W ramach Trustcard wyraź zgodę na przesłanie opinii lub – w przypadku aktywnego znaku jakości – na Ochronę Kupującego.
  02_Trustcard-Klick_PL.png

Zamówienie testowe zostało pomyślnie złożone.

Trustcard nie pojawia się w Twoim sklepie? W takim przypadku integracja Trustbadge jest niekompletna lub nieprawidłowa. W sekcji zatytuowanej "Co mam zrobić, jeśli nie wszystkie dane zostały przesyłane?" przedstawiamy informacje, co należy zrobić w takim przypadku.
Sposób wyświetlania karty Trustcard zależy od różnych czynników, dlatego jej wygląd w Twoim sklepie może się różnić od przedstawionego powyżej. W tym artykule znajdziesz przegląd popularnych formatów wyświetlania Trustcard: Czym jest Trustbadge?

Sprawdź transmisję danych

Jeśli Trustcard pojawi się podczas Twojego zamówienia testowego, oznacza to, że transfer danych między Trustbadge w Twoim sklepie a Trusted Shops działa poprawnie. Możesz również sprawdzić transmisję danych w My Trusted Shops.

 1. Odczekaj 10 minut po złożeniu zamówienia testowego.
 2. Zaloguj się do My Trusted Shops.
 3. W głównym obszarze nawigacji kliknij "Więcej" (01_16x16.png). Następnie kliknij "Trustbadge" (02_16x16.png).
  03_MyTS-Trustbadge_PL.png

Pojawi się przegląd "Status mojego Trustbadge". Jeśli wskaźnik statusu jest zielony, Trustbadge jest w pełni zintegrowany z Twoim sklepem, a wszystkie dane są prawidłowo przesyłane do Trusted Shops.

04_TB-Status-gr_n_PL.png

Jeśli wskaźnik stanu jest czerwony, integracja Trustbadge nie jest zakończona i wymagane dane nie są przesyłane do Trusted Shops lub nie są kompletne.

05_TB-Status-rot_PL.png

Przekazanie danych z Twojego zamówienia testowego do Trusted Shops oraz aktualizacja wskaźnika statusu może potrwać do 10 minut. Jeśli wskaźnik stanu ma kolor czerwony, załaduj go ponownie po kilku minutach.

Co mam zrobić, jeśli nie wszystkie dane zostały przesyłane?

Dane między Twoim sklepem a Trusted Shops nie są prawidłowo przesyłane, jeśli...

 • ... Trustcard nie pojawia się po dokonaniu płatności i/lub...
 • ... Twój status Trustbadge jest w My Trusted Shops oznaczony na czerwono.

W obu przypadkach ponownie zintegruj Trustbadge. W tym artykule znajdziesz odpowiednie instrukcje dla Twojego sklepu: Zintegruj Trusted Shops ze swoim sklepem


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 3