Jak mogę analizować rozwój moich ocen?

Kontrolowanie rozwoju opinii jest ważne. Dlatego w Centrum Kontrolnym eTrusted istnieje pulpit nawigacyjny, za pomocą którego możesz analizować zebrane oceny i kontrolować ich rozwój. 

Gdzie znajdę informacje o moich opiniach?

  1. Zaloguj się do panelu sterowania
  2. Kliknij opcję „Analytics” w głównym menu nawigacyjnym

PL_Dashboard.png

Jakie informacje zawiera pulpit nawigacyjny?

Średnia ocena 

W tym obszarze wyświetlana jest średnia ocena wybranego kanału. Ocena średnia jest obliczana na podstawie zweryfikowanych ocen usług zebranych przez wybrany kanał w ciągu ostatnich 365 dni. 

Kliknij „Pokaż wszystkie opinie”, aby przejść do swojej skrzynki odbiorczej. 

PL_overall_grade.png

Opinie 

W sekcji „Opinie” wyświetlany jest rozkład zweryfikowanych opinii dotyczących usług zebranych za pomocą wybranego kanału, w ciągu ostatnich 365 dni. Wykres słupkowy pokazuje zarówno całkowitą, jak i procentową ocenę usług w oparciu o liczbę gwiazdek.

PL_review.png

Ocena rozwoju 

W tym rocznym zestawieniu możesz zobaczyć,jak kształtowałasię Twoja średnia ocena w ciągu ostatnich 365 dni. W tym celu wykorzystujemy Twoją codzienną średnią ocenę i prezentujemy ją na bieżącym wykresie. Będzie on aktualizowany codziennie. 

PL_grade_history.png

Średnia miesięczna 

Ten wykres słupkowy przedstawia miesięczny średni wynik. W tym celu określamy średnią ocenę zweryfikowanych ocen usług, które zebrałeś za pomocą wybranego kanału w tym miesiącu. Kolumną jest średnia ocena zebranych ocen usług w danym miesiącu. Bieżący miesiąc aktualizuje się regularnie wraz z napływem kolejnych ocen. 

PL_monthly_grade.png

Zebrane opinie 

Ten wykres słupkowy przedstawia  łączną liczbę ocen usług zebranych w każdym miesiącu. Kolumna przedstawia zatem  łączną liczbę ocen usług, które zostały zebrane za pomocą wybranego kanału, w konkretnym miesiącu Bieżący miesiąc aktualizuje się regularnie w miarę nadsyłania kolejnych ocen.

PL_reviews_collected.png


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 4