Korzystanie z Trusted Shops z Selesto

Możesz z łatwością zintegrować Trustbadge ze swoją stroną internetową przy pomocy zaplecza sklepu Selesto.

  1. Otwórz swój panel Selesto.
  2. W obszarze głównej nawigacji kliknij "Ustawienia" (01_16x16.png). Następnie kliknij "Integracje" (02_16x16.png).
  3. Kliknij w lupę (03_16x16.png). Następnie wybierz z listy "Trusted Shops" (04_16x16.png).
    01_PL.png
  4. Aktywuj opcję "Integracja włączona" (01_16x16.png).
  5. Wprowadź swój identyfikator Trusted Shops w pole "TS ID" (02_16x16.png).
Identyfikator Trusted Shops (zaczynający się od X...) znajdziesz w swoim panelu administracyjnym w części zaplecza My Trusted Shops. Aby go odnaleźć, w pierwszej kolejności zaloguj się do My Trusted Shops klikając tutaj. Po zalogowaniu się zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do panelu administracyjnego. W prawej kolumnie panelu wyświetlone są Twoje sklepy zarejestrowane w Trusted Shops wraz z odpowiednimi identyfikatorami Trusted Shops.
  1. Kliknij "Zapisz" (03_16x16.png).
    02_PL.png

Trustbadge został pomyślnie zintegrowany z Twoją stroną internetową.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0