Korzystanie z Trusted Shops z TakeDrop

Możesz z łatwością zintegrować Trustbadge ze swoją stroną internetową przy pomocy zaplecza sklepu TakeDrop.

 1. Otwórz swój panel TakeDrop.
 2. W obszarze głównej nawigacji kliknij "Integracje" (01_16x16.png). Następnie wyszukaj "Trusted Shops" (02_16x16.png).
  01_PL.jpg
 3. Kliknij "Złącz integrację". Integracja jest zainstalowana na Twoim koncie.
  02_PL.jpg
 4. Kliknij "Ustawienia integracji".
  03_PL.jpg
 5. Pojawi się przegląd "Ustawienia". Wprowadź swój identyfikator Trusted Shops w pole "Trusted Shops ID" (01_16x16.png).
Identyfikator Trusted Shops (zaczynający się od X...) znajdziesz w swoim panelu administracyjnym w części zaplecza My Trusted Shops. Aby go odnaleźć, w pierwszej kolejności zaloguj się do My Trusted Shops klikając tutaj. Po zalogowaniu się zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do panelu administracyjnego. W prawej kolumnie panelu wyświetlone są Twoje sklepy zarejestrowane w Trusted Shops wraz z odpowiednimi identyfikatorami Trusted Shops.
 1. Kliknij "Zapisz zmiany" (02_16x16.png).
  04_PL.jpg

Trustbadge został pomyślnie zintegrowany z Twoją stroną internetową.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 4