Jak zapewnić zgodność Trustbadge® z RODO?

Z pomocą Trustbadge®...

... można identyfikować klientów zarejestrowanych w Trusted Shops.

... automatycznie wysyłane są zaproszenia do wystawienia opinii.

... Twoi klienci otrzymują Ochronę Kupującego.

W tym celu Trustbadge musi przechowywać dane na urządzeniach końcowych Twoich klientów, uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych na urządzeniu końcowym i wysyłać dane do Trusted Shops. Istnieją uzasadnione powody, aby taki dostęp podlegał znaczącym ograniczeniom prawnym. Dlatego w tym celu potrzebna jest wyraźna zgoda klientów.

Poniżej wyjaśniono, jak zintegrować transmisję danych Trustbadge z zarządzaniem zgodami. Wymagane kroki różnią się w zależności od tego...

... czy korzystasz z funkcji zarządzania zgodami Trusted Shops.

... czy do zarządzania zgodami używasz produktów od Usercentrics.

... czy do zarządzania zgodami korzystasz z produktów innego dostawcy.

Konfiguracja z funkcją zarządzania zgodami Trusted Shops

 1. Zaloguj się na swoim koncie Trusted Shops Legal Account.
 2. W menu kliknij na funkcję „Consent-Manager”. Następnie otwórz zakładkę „Datenverarbeitungsdienste” (01_16x16.png). Użyj pola wyszukiwania „Service suchen” (02_16x16.png), aby wyszukać i wybrać „Trusted Shops Trustbadge” (03_16x16.png).
  Consent_01.png
 3. Z menu rozwijanego „Kategorie auswählen” (01_16x16.png) wybierz opcję „Funktionell” (02_16x16.png).
  Consent_02.png
 4. Kliknij „Speichern”.
 5. Napisz e-mail na adres members@trustedshops.com, aby zamówić funkcję „Enable Trustbadge Consent Request (UC)”.
 6. Poczekaj na potwierdzenie przez nasz zespół Customer Success.
 7. Poczekaj do następnego dnia. Trustbadge zostanie odświeżony w nocy.

Funkcja zarządzania zgodami została pomyślnie dostosowana. Twoi klienci mają teraz możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie danych do Trusted Shops za pośrednictwem funkcji zarządzania zgodami. W przypadku braku zgody Trustcard standardowo nie przekazuje żadnych danych zamówienia do Trusted Shops.

Trustcard jest wyświetlany Twoim klientom, aby mogli ubiegać się o Ochronę Kupującego lub zarejestrować się w celu otrzymania zaproszenia do wystawienia opinii. Obie interakcje są uznawane za zgodę na przesyłanie danych do Trusted Shops. Oprócz funkcji zarządzania zgodami Twoi klienci otrzymają również drugą możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie danych.

Konfiguracja z produktami Usercentrics

 1. Otwórz platformę zarządzania zgodami Usercentrics.
 2. Dodaj Trustbadge do usług przetwarzania danych wykorzystywanych na Twojej stronie internetowej.
 3. Dodaj Trustbadge do kategorii podstawowych usług przetwarzania danych.
 4. Zapisz swoje ustawienia.
 5. Napisz e-mail na adres members@trustedshops.com, aby zamówić funkcję „Enable Trustbadge Consent Request (UC).
 6. Poczekaj na potwierdzenie przez nasz zespół Customer Success.
 7. Poczekaj do następnego dnia. Trustbadge zostanie odświeżony w nocy.

Funkcja zarządzania zgodami została pomyślnie dostosowana. Twoi klienci mają teraz możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie danych do Trusted Shops za pośrednictwem funkcji zarządzania zgodami. W przypadku braku zgody Trustcard standardowo nie przekazuje żadnych danych zamówienia do Trusted Shops.

Trustcard jest wyświetlany Twoim klientom, aby mogli ubiegać się o Ochronę Kupującego lub zarejestrować się w celu otrzymania zaproszenia do wystawienia opinii. Obie interakcje są uznawane za zgodę na przesyłanie danych do Trusted Shops. Oprócz funkcji zarządzania zgodami, Twoi klienci otrzymają również drugą możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie danych.

Konfiguracja z produktami innych dostawców usługi zarządzania zgodami

 1. Dostosuj poniższy skrypt sygnalizatora Trustbadge do wymagań Twojego dostawcy usług zarządzania zgodami.
 <script type="text/plain" usercentrics>
  const currentScript = document.currentScript;

  window.trustbadge = window.trustbadge
    ? {
      ...window.trustbadge,
      consentSignallerScript: currentScript,
    }
    : {
      consentSignallerScript: currentScript,
    };

  if (trustbadge && trustbadge.reevaluateConsent) {
    trustbadge.reevaluateConsent();
  }
</script>
Wymagane korekty skryptu sygnalizatora Trustbadge różnią się w zależności od dostawcy. Z tego powodu niestety nie możemy podać żadnych uniwersalnych formuł. W związku z tym, jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług zarządzania zgodami.
 1. Wstaw skrypt sygnalizatora Trustbadge do kodu HTML każdej podstrony swojej witryny internetowej.
 2. Upewnij się, że skrypt sygnalizatora Trustbadge jest aktywowany lub dezaktywowany na podstawie decyzji klienta o wyrażeniu zgody.
W zależności od dostawcy usług zarządzania zgodami możesz zapewnić aktywację i dezaktywację skryptu sygnalizatora Trustbadge poprzez dokonanie zmian w samym skrypcie zgodnie z opisem w kroku 1 lub przez zmianę ustawień na swojej platformie zarządzania zgodami.
 1. Napisz e-mail na adres members@trustedshops.com, aby zamówić funkcję „Enable Trustbadge Consent Request (manual)”.
 2. Poczekaj na potwierdzenie przez nasz zespół Customer Success.
 3. Poczekaj do następnego dnia. Trustbadge zostanie odświeżony w nocy.

Funkcja zarządzania zgodami została pomyślnie dostosowana. Twoi klienci mają teraz możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie danych do Trusted Shops za pośrednictwem funkcji zarządzania zgodami. Zgoda udzielona za pomocą funkcji zarządzania zgodami aktywuje skrypt sygnalizatora Trustbadge. Dzięki temu Trustbadge otrzymuje informację, że zgoda została udzielona, aby Trustcard mógł przesłać dane zamówienia do Trusted Shops. Jeśli nie udzielono zgody, skrypt sygnalizatora Trustbadge nie zostanie aktywowany. W takim przypadku Trustcard standardowo nie przekazuje żadnych danych zamówienia do Trusted Shops.

Trustcard jest wyświetlany Twoim klientom, aby mogli ubiegać się o Ochronę Kupującego lub zarejestrować się w celu otrzymania zaproszenia do wystawienia opinii. Obie interakcje są uznawane za zgodę na przesyłanie danych do Trusted Shops. Oprócz funkcji zarządzania zgodami Twoi klienci otrzymają również drugą możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie danych.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 9