W jaki sposób mogę śledzić wyniki wysłanych przeze mnie zaproszeń do wystawienia opinii?

Centrum Kontrolne eTrusted zawiera Panel Analizy Zaproszeń. Tam możesz od razu sprawdzić, jak Twoje zaproszenia do wystawienia opinii o zamówieniu sprawdzają się w kontaktach z klientami. Za pomocą danych z tego przeglądu wyników można w razie potrzeby dostosować ustawienia zaproszeń. Dane z Menedżera Wizerunku nie są wyświetlane na Panelu Zaproszeń.

Gdzie znajdę Panel Analizy Zaproszeń?

  1. Zaloguj się do Centrum Kontrolnego eTrusted.
  2. W obszarze głównej nawigacji kliknij „Analizy” (01_16x16.png).
  3. Kliknij opcję „Wyniki zaproszén” (02_16x16.png).

PL1.1.png

Jakie informacje zawiera Panel Analizy Zaproszeń?

Ewaluacja zaproszeń

W tym obszarze wyświetlana jest liczba dostarczonych zaproszeń (01_16x16.png), liczba klikniętych zaproszeń (02_16x16.png), liczba otrzymanych opinii* (03_16x16.png) oraz współczynnik konwersji (04_16x16.png). Współczynnik konwersji jest obliczany na podstawie wysłanych zaproszeń i otrzymanych opinii. Wartości procentowe pokazują stosunek między dostarczonymi zaproszeniami i kliknięciami w zaproszenia do otrzymanych opinii.

PL2.png

*Pamiętaj, że w tym miejscu wyświetlana jest tylko liczba opinii wystawionych przez klientów na podstawie zaproszeń wysłanych do nich w wybranym okresie. Liczba ta może nie odpowiadać całkowitej liczbie opinii w skrzynce odbiorczej opinii, ponieważ opinie mogą być przesyłane przez klientów bez zaproszenia. Opinie są przypisywane do okresu, w którym zaproszenie zostało wysłane.

Historia zaproszeń do oceny

Ten wykres pokazuje historię dostarczonych zaproszeń, otrzymanychopinii i zaproszeń klikniętych w wybranym okresie.

PL3.png

Historia konwersji

Na tym wykresie można zobaczyć historię stopy konwersji w wybranym okresie.

PL4.png

Jak dostosować wyświetlany okres?

Za pomocą rozwijanego menu "Zakres Dat" można wybrać okres, z którego mają być wyświetlone dane.

PL5.png

Aby dowiedzieć się, jak skutecznie zbierać opinie, przeczytaj ten artykuł:
Jak skutecznie zbierać opinie?


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3